Loopbaanontwikkeling

Ieder mens maakt gedurende zijn levensloop meerdere ontwikkelingsfases door en vaak wijzigen de omstandigheden in de loop der jaren drastisch. Uiteraard heeft dit grote consequenties voor loopbaankeuzes, inzetbaarheid en waardebeleving.

Zo zijn zaken die tijdens studie(keuze) en beroepskeuze nauwelijks van invloed leken, vaak op latere leeftijd steeds belangrijker. En andersom. Periodieke herijking is daarom essentieel. Wat is nu belangrijk en wat is nu de realiteit? Wat gaat goed en wat mag beter. En belangrijker nog: waar ligt de eventuele noodzaak tot verandering?

De werkbeleving die onze producten inzichtelijk maken is bij uitstek geschikt als startpunt om gericht en effectief vorm te kunnen geven aan de duurzame inzetbaarheid van uw mensen.

Medewerkersonderzoek
De e-assessments binnen het thema Loopbaanonderzoek lenen zich ook uitstekend voor inzet binnen het gehele team / de organisatie. Het geeft antwoord op tactische en strategische vragen als:

  • Hoe tevreden zijn mijn mensen in de huidige werksituatie?
  • Welke mogelijkheden ervaren mijn mensen voor eigen ontwikkeling?
  • Hoeveel ruimte en motivatie is er voor ontwikkeling?
  • We gaan een nieuwe koers varen, hoe krijg ik mijn mensen mee in de nieuwe richting?

Zie voor meer informatie: medewerkersonderzoek


 Social media

Contactgegevens

  • NewHR b.v.
  • Dijkzichtweg 9
  • 8028 PC  Zwolle
  •  
  • Tel: 038-45 33 925
  • KvK: 05 07 58 94
© 2022 DilemmaManager B.V.  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring  |  Algemene Voorwaarden