registreren
 

Werving & Selectie

Het selecteren van de meest passende kandidaat voor een vacante functie is zeker niet altijd even makkelijk. Het inzetten van een e-assessment is een objectieve, laagdrempelige en valide methode om te onderzoeken of kandidaten bij de functie en bij de organisatie passen.

NewHR.nl biedt ten behoeve van het selectieproces een SelectieScan en een Selectie DeepScan aan. Dit zijn beide e-assessments die bestaan uit een persoonlijkheidsonderzoek en organisatiematchonderzoek. Het verschil is dat de deepscan naast een persoonlijkheidsonderzoek en organisatiematchonderzoek uit nog twee extra onderdelen bestaat, namelijk een onderzoek naar rolvoorkeuren en een worklifebalanceonderzoek.

Kies je ervoor om het e-assessment door ons uit te laten werken dan zullen wij de uitslag interpreteren en relateren aan het CV van de kandidaat, het functieprofiel en de organisatiecultuur.

Wil jij alleen of aanvullend weten of de kandidaat het cognitieve vermogen heeft om de functie te vervullen? Bestel dan een capaciteitenonderzoek onder het kopje algemeen.


Selectie Scan - Persoonlijkheidsanalyse en organisatiematch

De Selectie Scan bestaat uit twee onderdelen. Een persoonlijkheidsonderzoek in combinatie met een vragenlijst over de werkomgeving geeft inzicht in:

Persoonlijkheidsonderzoek:

 • Wie is de medewerker als persoon? Wat zijn de persoonlijke eigenschappen?
 • Wat zijn de talenten, voorkeuren, mogelijke valkuilen en ontwikkelmogelijkheden?
 • Persoonlijke doelen, wat is belangrijk, waar is de medewerker goed in wat levert energie op? 
 • Gedrag onder druk; wat levert spanning of stress op en wat als het (even) niet goed gaat.
Vragenlijst werkomgeving:
 • Persoonlijke voorkeuren voor een passende werkomgeving;
 • Welk type organisatie, cultuur of functie passend is;
 • Werkmotivatie van de kandidaat;
 • Factoren die van inlvoed zijn om de medewerker te binden aan je organisatie (loyaliteitsfactor).
Voorbeeldrapport

Selectie Deepscan - Persoonlijkheidsanalyse & organisatiematch XL

De Selectie Deepscan is een uitgebreid selectieassessment dat bestaat uit 4 onderdelen. Naast het persoonlijkheidsonderzoek en de werkomgevingsanalyse uit de scanvariant bestaat de deepscanvariant uit een tweetal extra onderdelen. Dit betreft een vragenlijst over rolvoorkeuren en een vragenlijst over mentale belasting. De samenhang tussen de vier onderdelen uit de deepscan maken het mogelijk om een gedegen kansen- en risicoanalyse van de kandidaat te maken.

Voorbeeldrapport

Selectie Deepscan - leiderschap - Persoonlijkheids- en leiderschapsanalyse XL

Deze leiderschap Selectie Deepscan is specifiek ontwikkeld voor het bemiddelen in / selecteren voor leidinggevende functies en biedt een volledig en helder beeld van de potentiële manager of leidinggevende. Dit e-assessment bestaat net als de Selectie Deepscan uit 4 onderdelen. Naast de persoonlijkheidsanalyse bestaat dit e-assessment uit een leiderschapsanalyse, leiderschapsrollen en een worklifebalanceonderzoek.  Je ontvangt inzicht in:
 • Talenten, leerdoelen en drijfveren van de kandidaat;
 • Leerstijl; is de kandidaat een denker, doener, verzorger of beslisser?
 • Gedrag onder druk; wat is het eerste wat de kandidaat niet meer doet?
 • Eigen beleving ten aanzien van leiderschapskwaliteiten, waaronder empathie, visie en innovatie;
 • Leiderschapsstijl;
 • Voorkeursrollen;
 • Zelfbeeld;
 • Energiebalans van de kandidaat; hoe verhoudt deze zich ten opzichte van zijn verplichtingen?
Voorbeeldrapport

Social media

© 2019 DilemmaManager B.V.  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring  |  Algemene Voorwaarden