registreren
 

Inzetbaarheid & Ontwikkeling

De inzetbaarheid van een professional wordt beïnvloed door verschillende factoren. Vaardigheden, competenties en kennis spelen een rol. Evenals de mate waarin iemand fit en vitaal is. Toch is het enkele feit dat iemand iets weet of kan, geen garantie dat iemand het ook doet en er ook nog gelukkig van wordt. Als we het hebben over de (duurzame) inzetbaarheid van een professional, is het om die reden van belang het individu vanuit meerdere invalshoeken in kaart te brengen en onder meer stil te staan bij de persoonlijke behoeften en de levensfase waarin iemand verkeert. Met deze factoren rekening houdend, kan er met onze instrumenten op het gebied van Inzetbaarheid & Ontwikkeling een betrouwbare indicatie worden gegeven van wat er voor nodig is om (duurzame) inzetbaarheid bij de medewerker te realiseren of te behouden.

Employability Scan - Inzetbaarheidsanalyse

Een geschikte (lees: duurzame) baan omvat tegenwoordig veel meer dan inhoudelijk interessante werkzaamheden. De cultuur van de organisatie, collega's, de stijl van leidinggeven, beleid, doorgroeimogelijkheden en (im)materiële beloning spelen een grote rol bij de inzetbaarheid van de individuele medewerker. Deze aspecten in het werk zijn allesbepalend voor welke verwachtingen de medewerker heeft en welke mogelijkheden iemand voor zichzelf ziet. Een beeld hiervan geeft de mogelijkheid om hierop aan te sluiten, zodat een medewerker nu en in de toekomst "op zijn plek zit". De Employability Scan bengt bovengenoemde in kaart en bestaat uit een Persoonlijkheidsonderzoek en een werkbelevingsonderzoek over inzetbaarheidsfactoren.
 Employability Deepscan - Inzetbaarheidsanalyse XL

De Employability Deepscan is een uitgebreid Inzetbaarheidsassessment dat bestaat uit 4 onderdelen. Naast het persoonlijkheidsonderzoek en de inzetbaarheidsfactoren uit de scanvariant bestaat de deepscanvariant uit een tweetal extra onderdelen. Dit betreft een vragenlijst over inzetbaarheidsvoorkeuren en een vragenlijst over mentale belasting. De samenhang tussen de vier onderdelen uit de deepscan maken het mogelijk om een gedegen kansen- en risicoanalyse van de kandidaat te maken in het kader van duurzame inzetbaarheid en/of ontwikkeling.
 
VoorbeeldrapportLeiderschap Deepscan - Leiderschapsontwikkeling XL

De Leiderschap Deepscan biedt inzicht in:

 • Talenten, leerdoelen en drijfveren van de manager/leidinggevende;
 • Leerstijl; is hij een denker, doener, verzorger of beslisser?
 • Gedrag onder druk; wat is het eerste wat de manager/leidinggevende niet meer doet?
 • Eigen beleving ten aanzien van leiderschapskwaliteiten, waaronder empathie, visie en innovatie;
 • Leiderschapsstijl;
 • Voorkeursrollen.
 • Zelfbeeld.
 • Energiebalans van de manager/leidinggevende; hoe verhoudt deze zich ten opzichte van zijn verplichtingen?
Voorbeeldrapport


Werkgeluk Deepscan - Werkgelukanalyse XL

De Werkgeluk Deepscan biedt inzicht in:

 • Talenten, leerdoelen en drijfveren van de medewerker;
 • Leerstijl; is de medewerker een denker, doener, verzorger of beslisser?
 • Gedrag onder druk; wat is het eerste wat de medewerker niet meer doet?
 • Werkgelukwaarden;
 • Voorkeursrollen;
 • Zelfbeeld;
 • Energiebalans van de medewerker.
VoorbeeldrapportSocial media

© 2019 DilemmaManager B.V.  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring  |  Algemene Voorwaarden