registreren
 

Welkom op het OSB Talentenscan portaal

Goed schoonmaakonderhoud valt of staat met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Maar hoe kunt u weten of iemand, zoals bijvoorbeeld een (aankomend) leidinggevende, over de juiste talenten beschikt om dit te kunnen doen? Of dat medewerkers op de juiste waarde worden geschat en op de juiste plek in de organisatie komen te zitten?

Als OSB hebben wij geconstateerd dat direct leidinggevenden niet of nauwelijks objectief worden beoordeeld op hun talenten en kwaliteiten voor de functie. Dit omdat de traditionele manier van competentieonderzoeken onvoldoende aansluit bij onze branche met alle gevolgen van dien. Maar ook andere functies binnen de schoonmaakbranche, vragen om de juiste talenten en kwaliteiten en de juiste ontwikkeling. De juiste persoon op de juiste functie betekent meer werkplezier, werksucces en zorgt voor tevreden en gezonde medewerkers. Uiterst waardevol voor een gezonde, succesvolle organisatie. OSB heeft daarom samen met DilemmaManager de OSB Talentenscan ontwikkeld, specifiek voor de schoonmaakbranche.

OSB Talentenscan!
De Talentenscan is een laagdrempelige, online vragenlijst die de kwaliteiten, valkuilen, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden van een persoon in kaart brengt. De scan levert duidelijke, heldere en betrouwbare rapportages op, die op elk niveau makkelijk te lezen en begrijpelijk zijn. De scan biedt praktische handvatten, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om medewerkers op de juiste manier te begeleiden of aan te sturen en in hun ontwikkeling te stimuleren. De Talentenscan kan ook worden toegepast bij het aannemen van nieuwe mensen.

Op dit portaal kunt u de scans aanschaffen voor zowel uw medewerkers als voor uzelf. Klik op OSB Talentenscan voor meer informatie over de verschillende Talentenscans!