registreren
 

Processtappen:

Hieronder vindt u de verschillende stappen en bijbehorende informatie voor het werken met de OSB Talentenscans.

Bestellen
Bent u een nieuwe gebruiker dan dient u zich eerst te registeren. Heeft u zich al eerder geregistreerd dan logt u in als bestaande gebruiker. Wanneer u bent ingelogd, kiest u onder de tab OSB TalentenScans de gewenste scan. Onder de knop ´meer informatie over dit thema´ leest u wat de scan inhoud, om vervolgens uw keuze te kunnen maken en een scan aan te schaffen. Wanneer u de scan heeft aangeschaft, is deze terug te vinden onder ‘Mijn TalentenScans’.

Uitnodigen
Wanneer u een scan heeft aangeschaft opent u de pagina ‘Mijn TalentenScans’. Deze pagina geeft een overzicht van de door u aangeschafte scans en biedt de mogelijkheid tot het uitnodigen van uw medewerkers, het versturen van een reminder en het inzien van de uitslag zodra deze beschikbaar is.
De uitnodiging bestaat uit een mail met daarin een link naar een testwebsite en een inlogcode.

Integer omgaan met testen
Met integriteit, of integer handelen, bedoelen we dat u zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met de persoonlijke of gevoelige informatie die voortkomt uit de resultaten, volgens de daarvoor opgestelde regels binnen de organisatie. Als regels ontbreken of onhelder zijn, oordeel en handel dan op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Neem verantwoordelijkheid voor uw eigen handelen. Handel op collegiale wijze, betrouwbaar, objectief en fatsoenlijk.

Bijvoorbeeld: de persoon die de scan heeft gemaakt, geeft toestemming aan zijn/haar leidinggevende om de testresultaten in te zien. De resultaten bevatten persoonlijke en soms zelf gevoelige informatie. Verstrek deze informatie dan ook niet zonder toestemming van de kandidaat zelf, aan anderen. Zorg er voor dat de persoonlijke informatie die uit de resultaten voortkomt, niet zomaar op straat komt te liggen of binnen de organisatie rondslingert. Bewaar de informatie in een persoonlijk dossier van de medewerker, waar alleen u toegang tot heeft. Kom gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen na, doe geen beloften die u niet waar kan maken, en spreek uw intenties uit.

Testafname
  1. Talentenscan
    De TalentenScan is een online vragenlijst die, afhankelijk van de soort scan, uit een vragenlijst van 40 tot 100 vragen bestaat, en ongeveer 30 tot 75 minuten in beslag neemt. Om de Talentenscan te kunnen afnemen, is een computer met internetverbinding nodig. De Scan wordt afgenomen op een testwebsite via een testcode, die per mail aan een kandidaat wordt verstuurd.

    Er wordt geadviseerd het e-assessment in een rustige omgeving te maken. Kandidaten kunnen de scan zowel op het werk als thuis maken, gezien er geen correcte of incorrecte antwoorden mogelijk zijn. Toelichting of hulp van anderen tijdens het invullen, kan de testuitslag en de betrouwbaarheid ervan wel beïnvloeden. Het is de bedoeling dat iemand zo authentiek mogelijk antwoord en bij de beantwoording 'dicht bij zichzelf blijft'.
  2. Capaciteitentesten
    Na uw registratie kunt u een scan bestellen door naar de pagina ‘OSB TalentenScans’ te gaan. Daar treft u meer informatie over de scan aan, de kosten en heeft u de mogelijkheid de scan te bestellen. De scans zijn beschikbaar vanaf €150,00. Facturatie geschiedt schriftelijk en per kwartaal op basis van de door u opgegeven facturatiegegevens bij de registratie.

    Voor testafname van de capaciteitentest wordt geadviseerd deze bij u op locatie af te nemen. Mobiele telefoons en hulpmiddelen (zoals rekenmachine) mogen niet worden gebruikt en dienen te worden ingenomen. Wel mag de kandidaat pen en papier gebruiken als hulpmiddel. Zorg tevens bij afname van capaciteitentesten voor een rustige ruimte, zodat de kandidaat niet afgeleid wordt.
Resultaten lezen
Indien u een test heeft besteld en de ontvangen code aan uw medewerker heeft verleend krijgt u binnen 5 werkdagen (na het afronden van de scan) de testuitslag per e-mail binnen en is deze terug te vinden bij Mijn Talentenscans. Voorwaarde is wel dat de medewerker u hiertoe toestemming heeft gegeven (hij of zij geeft digitaal toestemming bij het maken van de scan). Heeft hij of zij geen toestemming gegeven, dan krijgt u hiervan een melding. U kunt in overleg gaan met uw medewerker en hem/haar nogmaals vragen toestemming te geven tot inzage.

De OSB Talentenscans zijn gemakkelijk te lezen en zijn bedoeld om zelfstandig in te zetten als basis voor een open gesprek met uw medewerker.

U kunt hier een korte handleiding downloaden die u helpt bij het lezen en interpreteren van de persoonlijkheidstest.

Wilt u meer uit de scans halen en deze breder gaan inzetten binnen uw organisatie? Dan kunt u ook de training OSB Talentenscans volgen bij de OSB academie. Wilt u eerst meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen onder ‘contact’.

Resultaten terugkoppelen
Bespreek de uitslagen van de scans altijd in een gesprek met de kandidaat of medewerker. De scan dient als een startpunt om de dialoog met uw medewerker aan te gaan over zijn talenten, valkuilen en ontwikkelmogelijkheden. De uitslag geeft handvatten voor het formuleren en werken aan persoonlijke leerdoelen. De uitslag geeft u als leidinggevende of begeleider inzicht in de belevingswereld van de kandidaat en biedt handvatten voor gerichte individuele begeleiding.

Wees u er van bewust dat het gesprek voor de medewerker best spannend en lastig ervaren kan worden. Zorg er dan ook voor dat de sfeer in het gesprek open is. Zorg voor een zo gelijkwaardig mogelijke verhouding tussen uzelf en uw medewerker, zodat de medewerker zich op zijn gemak voelt. Gelijkwaardigheid betekent ook dat u het gesprek niet vanachter uw bureau voert, maar aan tafel, liefst in een ruimte waar u niet gestoord kunt worden. Neem ook ruim de tijd voor een gesprek.

In het begin van het gesprek bent u over het algemeen veel zelf aan het woord, omdat u uitleg geeft over de uitslag en bevindingen. Vanaf het moment dat u meer de diepte op gaat zoeken is het juist goed wanneer u minder aan het woord bent, vragen stelt en de kandidaat vooral aan het woord laat. Durf hierbij (persoonlijke) vragen te stellen en zaken bespreekbaar te maken. Tijdens de dialoog en wanneer de medewerker aan het woord is, is het belangrijk elkaar uit te laten spreken, niet direct te oordelen, maar zaken in eerste instantie aan te horen en te beoordelen. Stel liever te veel dan te weinig vragen.

Formuleer aan het einde van het gesprek mogelijke verbeterpunten, zaken waaraan gewerkt gaat worden en kom tot concrete afspraken. Zo kunnen u en de kandidaat elkaar aanspreken op het nakomen van die afspraken.

U kunt hier de handleiding downloaden, die u helpt bij het voeren van terugkoppelingsgesprekken.

Vervolg en ontwikkeling
De resultaten van de OSB TalentenScan zijn bedoeld om de dialoog aan te gaan met uw medewerker over bijvoorbeeld werkbeleving, functioneren, maar ook ambities en ontwikkelmogelijkheden. Het doel is om inzicht te krijgen in talenten, competenties, drijfveren, motivatie en ambities van een medewerkers om vervolgens de vertaalslag te kunnen maken naar functie(s), doorgroeimogelijkheden en loopbaanplanning. Het is te adviseren om aan het einde van het gesprek gezamenlijk tot een aantal punten te komen om aan te werken en/of tot een aantal concrete afspraken te komen. Maak dan ook na afloop van het terugkoppelgesprek een korte samenvatting van hetgeen besproken is en zet de concrete vervolgafspraken (vervolgstappen) op een rij.

Een samenvatting en vervolgstappen kunnen ook door een medewerker zelf worden weergegeven in de vorm van een bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In dit plan kunnen tevens afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de persoonlijke ontwikkeling van een kandidaat. Werken met een POP kan helpen om ambities waar te maken en om te onderzoeken wat een medewerker wil leren, wat hij/zij moet leren om zijn/haar werk goed te doen en waarin hij/zij ondersteuning en hulp vraagt. Het is een vorm van leren waarmee de medewerker aan de slag kan in het kader van werk.

Facturatie
Leden van OSB hebben toegang tot alle scans. Leden dienen zichzelf via dit portaal eenmalig te registeren. Bij deze registratie worden uw gegevens gevraagd zoals organisatiegegevens, uw naam, nummer en e-mailadres en het gewenste factuuradres. Nadat uw registratie voltooid is, bent u gemachtigd om de scans te bestellen.

Na uw registratie kunt u een scan bestellen door naar de pagina ‘OSB TalentenScans’ te gaan. Daar treft u meer informatie over de scan, de kosten en heeft u de mogelijkheid hem te bestellen. De scans zijn beschikbaar vanaf €150,00. Facturatie geschiedt schriftelijk en per kwartaal op basis van de door u opgegeven facturatiegegevens bij de registratie.